Divine Chaos

At the Izan Fortress, pt. 7

Toppen af tårnet. Nyl Nieve Izan. Hullet. Portalen.

Resten af tårnet. Der bliver snakket meget med Nyl Nieve. De finder genstande. De går til manaforstyrrelsen, der kommer et hul. Thilianna hopper i. Michael fejler Light spell, der bliver mørkt, Altea hopper i. Thilianna redder Altea fra skade. Ganvel hopper efter, undgår skade. Til sidst kommer Michael vha. reb.

Her ser de Kaosambolten. Thilianna knuser den på 2 slag, som begge giver udslag af energi. Altea går på 0 HP.

Comments

Fnugus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.