Divine Chaos

At the Izan Fortress, pt. 5

Endelig indenfor i paladset.

Ganvel – marmorrambuk
Michael – rydder muren

Ganvel+Altea+Thilianna går samlet ind, ser skelet, dræber det (pil gennem kraniet)
Michael kommer til.
Der gåes målrettet mod det højeste tårn.
To skeletter med kiste mødes på trappe.
Bibliotek – Bayn Dreive mødes, dræbes. Bøger findes.
Suite – intet af interesse. Michael dræber skelet, Ganvel gennemsøger.
Spisesal – Skeletter dækker op. Dræbes af Thilianna.

Comments

Fnugus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.