Divine Chaos

At the Izan Fortress, pt. 2

Møde med de lokale.

Ganvel kommer tilbage, og Altea forlanger en forklaring på, hvorfor han bare havde ladet Michael ligge. Ganvels svar var helt enkelt: “han legede vel for meget”.

Altea og Thilianna tager over til Anldoer-templet igen. Her går Thilianna i gang med at indvie kirkegården, mens Altea undersøger overetagen i kirken. Her finder hun et helt rent skelet liggende fint redt op på en seng i højpræstens kammer. Hun skynder sig ned for at fortælle det til Thilianna, og ser en skikkelse på et hustag holde øje med Thilianna. Altea skyder skikkelsen, som vælter bagover, hvorefter hun hopper op og undersøger det (ved brug af kappen). Der er intet at se, heller ikke når de undersøger gaden nedenunder sammen bagefter. Inden de går til ro i kirken undersøger de sammen højpræstens kammer. Thilianna konstaterer, at det har en væsentligt højere sanktitet end resten af kirken, og at personen sandsynligvis er højpræsten selv.

Tilbage i huset går Ganvel tidligt i seng, og Michael læser lidt videre i bogen.

Morgenen efter vågner Ganvel og Michael tidligt, vækket af Ganvels hest. Den har set noget ovre i et af nabohusene. De undersøger huset, og finder, efter at have gået hele huset igennem, en lille skeletpige, som tilbyder dem småkager. Hun virker skræmt, men ikke aggressiv. Hun trækker dem med i skjul kort inden et skyggeagtigt væsen, bærende en kåbe med dyb hætte, passerer gennem huset.

Altea vågner efter en ubehagelig drøm, hvor en skelethøjpræst kærtegner hendes ansigt i kirkens kælder. De undersøger kælderen, og finder en masse små kamre beregnet til tjenestefolk og nye lærlinge, men dog intet usædvanligt. De begiver sig tilbage mod huset.

Ganvel stormer ud for at forfølge skyggen, og undgår med nød at støde ind i Altea og Thilianna. De to følger efter ham hurtigt.

Session end.

Comments

Fnugus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.