Divine Chaos

At the Izan Fortress

På opdagelse i byen. Kuglens nye kraft.

På opdagelse i byen.

Altea og Thilianna går ud for at lede efter Anldoer-templer. De får øje på bevægelse inde i et af husene på vejen, og beslutter sig for at undersøge det nærmere. Altea står parat udenfor med sin bue, mens Thilianna går ind.
Indenfor møder hun 2 skeletter, som sidder ved et bord. Da de får øje på hende, rejser de sig, og begynder at bevæge sig mod hende. Hun får tilintetgjort dem inden de når hen til hende. Hun udfører begravelsesritual på dem.
Hun overraskes af endnu et skelet, klædt i en fin kjole, som kommer ned ad trappen, og begynder at tale til hende. Det eneste sprog, de har til fælles, er Laranthisk, som skeletdamen dog kun snakker meget gebrokkent, hvilket besværliggør samtalen. Thilianna får ikke de svar ud af hende, som hun gerne vil have, og ender med at angribe hende. Altea ser dette gennem vinduet, og sender en pil gennem kraniet på damen, som derefter sætter sig på trappen og begynder at græde. Thilianna lægger sin stav på hendes hovede, og bruger Put to Rest.

Tilbage i basen bruger Michael dagen på at undersøge kuglen. Det lykkes ham at åbne op for brugen af Stasis-kraften. En del af hans eksperimenteren fører dog til et voldsomt udslag af magisk energi, som slår ham bevidstløs med masser af sår.

Thilianna og Altea finder så et Anldoer-tempel, og finder hoveddøren låst. Thilianna beder en bøn til Anldoer, og lægger så mærke til 2 symboler på porten, som hun bruger til at låse døren op med. Symbolerne forsvinder med det samme efter, at hun har brugt dem. Indenfor finder de et urørt tempel (Sanctity 1). De undersøger templet nærmere, og finder lageret med forsyninger. Thilianna går i gang med at hæve Sanktiteten i templet, startende oppe ved alteret (Sanctity 2).

Da de kommer tilbage til basen, møder de Ganvel, som fortæller dem, at Michael sover. Han går over for at undersøge portbygningen, mens Altea og Thilianna går indenfor. Her finder de den bevidstløse og sårede Michael, som de får og hjulpet til kræfterne igen. Der bliver spist aftensmad. Michael hvor han vågnede, og Altea og Thilianna inde i stuen.

Comments

Fnugus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.