Tag: Book

Results

  • Diary of Martin the Mad

    Kun 47 sider er intakt i denne dagbog. Den beskriver [[:martin-the-mad | Martin]]s søgen efter Thau. Bogen er skrevet på Akkarisk. De første 12 sider beskriver hans rejse fra Sercovathi, som har ledt ham gennem Mistilia, Laranthia og Palantir, inden …