Divine Chaos

Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View
Travel to the Izan Fortress, Pt. 1

Ganvel, Altea, Michael, Thilianna.

They gather their belongings, stock up for the journey, and set out. Ganvel is riding in front, followed by the wagon, with the ladies inside.

They spot some less significant things on the way (a grey stone building in the forest, and a trained hunting falcon), but don’t stop. They do stop when they stumble upon some scattered corpses a few metres from the road. They examine them, and Thilianna performs a funeral blessing. It looks like a robbery by competent adversaries.

By nightfall, they reach the inn The Golden Elf Hand, run by Jessica, a dark elf. Two dwarves are drinking and talking in a corner, and get into a fight. Ganvel is quick to separate them, and calm things down.

View
Travel to the Izan Fortress, Pt. 2
Goblins & Cannibals

Altea, Michael, Ganvel, Thilianna.

They leave the inn early. Jessica cleaned the dress as promised, and also put a bundle of newly baked cake in the carriage. Altea cannot find her wine, and gets told off by Michael for wanting it. She takes great offense in this.

During the days ride, a troll is spotted hiding behind a tree. It runs off when the group has passed. Late in the afternoon, they see a crippled pitch goblin named Roskan crying for help, lying next to the road. His two traveling companions have been taken by a band of white humans, who intend to eat them. Roskan gets healed and patched, and after some discussion, they bring him along to hunt down the white humans and save his companions.

After some hours off road, they make camp. Michael uses the orb to locate Roskan’s companions (Boraios & Saraios), and learns that they are not far. Ganvel and Altea rides out to their camp, and slay most of the 20 white humans present, and returns with Boraios and Saraios, both still alive.
In the meantime, Michael and Thiliana are asking Roskan about himself.

View
Travel to Izan Fortress, pt. 3
Afsked med goblinerne. Mødet med den gamle mand.

Altea og Ganvel kommer tilbage med Boraios og Saraios efter at have nedlagt hvidmenneskelejren, og alle går herefter til ro.

Morgenen efter går det op for de tre kulgobliner, at deres oppakning med deres varer. Det besluttes, at lejren alligevel ikke er en stor omvej, og der bliver forbi den. Thilianna foretager begravelsritual over de døde, hjulpet af Saraios, mens Altea og Michael gennemsøger telte. De finder nogle småting, samt goblinernes tasker. Ganvel rider omkring og holder vagt imens.

Så går turen direkte tilbage til hovedvejen, hvor planen er, at kulgoblinerne vil begive sig mod Nordre Izanaport. Thilianna har skrevet et brev til sin familie ang. Renhaverne, samt et til templet i Nordre Izanaport, som de får med. Grundet farer undervejs, beslutter Ganvel at ride goblinerne tilbage til Den Gyldne Elverhånd, mens Altea, Thilianna og Michael begiver sig videre.

Om eftermiddagen, kort før de når til hvor vejen deler sig, møder de en sær gammel mand ved navn Jahrued. Han snakker med Michael på Calamisk, som lader til at være hans eneste sprog, og giver dem en bog. Han mener, at hans tid er kommet, og har allerede rejst en grav ikke langt fra vejen, som han begiver sig hen til. De tre begiver sig hen til korsvejen, hvor de slår lejr, og har tænkt sig at blive indtil Ganvel indhenter dem.

Michael læser den Calamiske bog.

View
Travel to Izan Fortress, pt. 4
Genforening. Mødet med trolde og orker.

Genforenes omkring frokost

Angreb fra skygge, 2 trolde og 6 orker.

Altea bliver bevidstløs, vognen går i stykker.

Orkerne og troldene bliver nedlagt, og skyggen går sin vej, og forsvinder.

Efter kampen bygger de en slæde, og lægger alle de ting, de kan redde, på den.

View
Travel to the Izan Fortress, Pt. 5
Endelig fremme. Sikke et syn.

Altea har det ikke godt med dagens hændelser.

De finder en katapult langs vejen, som bærer præg af at være i gang med at blive repareret. Ganvel hakker kastearmen over, mens Michael stikker ild til den bagerste hjulaksel, og får hele katapulten til at antænde.

De begiver sig videre, og får kort før deres ankomst til Izanfæstningen en udnerlig følelse af at være sulten. De betragter byen, som ligger på en kunstig høj. Enkelte steder er både vold og mur styrtet sammen, men ikke på en måde der gør det muligt at få vognen ind. Mens der diskuteres hvad der skal gøres, styrter et af vagttårnene ude til højre langs ydermuren sammen helt lydløst. Hurtigt begiver de sig ind gennem det nye hul, og ind i byen. Her undersøges det nærmeste hus. Det virker intakt, og helt tørt indvendigt.

De begiver sig videre ind til porten ind mod den indre by, og finder den låst. Altea går i gang med at dirke en af sideportene, mens Michael giver sig i kast med at skyde reb og krog op, og kravle op på muren. Begge dele lykkes efter lidt over en time. Efter en hurtig aftensmad begiver de sig ind i den indre by. De går ind i det nærmeste hus fra sideporten, som de barrikaderer sig i for natten. Thilianna indvier stedet til Anldoer, og Michael zombie-sikrer vinduerne.

View
At the Izan Fortress
På opdagelse i byen. Kuglens nye kraft.

På opdagelse i byen.

Altea og Thilianna går ud for at lede efter Anldoer-templer. De får øje på bevægelse inde i et af husene på vejen, og beslutter sig for at undersøge det nærmere. Altea står parat udenfor med sin bue, mens Thilianna går ind.
Indenfor møder hun 2 skeletter, som sidder ved et bord. Da de får øje på hende, rejser de sig, og begynder at bevæge sig mod hende. Hun får tilintetgjort dem inden de når hen til hende. Hun udfører begravelsesritual på dem.
Hun overraskes af endnu et skelet, klædt i en fin kjole, som kommer ned ad trappen, og begynder at tale til hende. Det eneste sprog, de har til fælles, er Laranthisk, som skeletdamen dog kun snakker meget gebrokkent, hvilket besværliggør samtalen. Thilianna får ikke de svar ud af hende, som hun gerne vil have, og ender med at angribe hende. Altea ser dette gennem vinduet, og sender en pil gennem kraniet på damen, som derefter sætter sig på trappen og begynder at græde. Thilianna lægger sin stav på hendes hovede, og bruger Put to Rest.

Tilbage i basen bruger Michael dagen på at undersøge kuglen. Det lykkes ham at åbne op for brugen af Stasis-kraften. En del af hans eksperimenteren fører dog til et voldsomt udslag af magisk energi, som slår ham bevidstløs med masser af sår.

Thilianna og Altea finder så et Anldoer-tempel, og finder hoveddøren låst. Thilianna beder en bøn til Anldoer, og lægger så mærke til 2 symboler på porten, som hun bruger til at låse døren op med. Symbolerne forsvinder med det samme efter, at hun har brugt dem. Indenfor finder de et urørt tempel (Sanctity 1). De undersøger templet nærmere, og finder lageret med forsyninger. Thilianna går i gang med at hæve Sanktiteten i templet, startende oppe ved alteret (Sanctity 2).

Da de kommer tilbage til basen, møder de Ganvel, som fortæller dem, at Michael sover. Han går over for at undersøge portbygningen, mens Altea og Thilianna går indenfor. Her finder de den bevidstløse og sårede Michael, som de får og hjulpet til kræfterne igen. Der bliver spist aftensmad. Michael hvor han vågnede, og Altea og Thilianna inde i stuen.

View
At the Izan Fortress, pt. 2
Møde med de lokale.

Ganvel kommer tilbage, og Altea forlanger en forklaring på, hvorfor han bare havde ladet Michael ligge. Ganvels svar var helt enkelt: “han legede vel for meget”.

Altea og Thilianna tager over til Anldoer-templet igen. Her går Thilianna i gang med at indvie kirkegården, mens Altea undersøger overetagen i kirken. Her finder hun et helt rent skelet liggende fint redt op på en seng i højpræstens kammer. Hun skynder sig ned for at fortælle det til Thilianna, og ser en skikkelse på et hustag holde øje med Thilianna. Altea skyder skikkelsen, som vælter bagover, hvorefter hun hopper op og undersøger det (ved brug af kappen). Der er intet at se, heller ikke når de undersøger gaden nedenunder sammen bagefter. Inden de går til ro i kirken undersøger de sammen højpræstens kammer. Thilianna konstaterer, at det har en væsentligt højere sanktitet end resten af kirken, og at personen sandsynligvis er højpræsten selv.

Tilbage i huset går Ganvel tidligt i seng, og Michael læser lidt videre i bogen.

Morgenen efter vågner Ganvel og Michael tidligt, vækket af Ganvels hest. Den har set noget ovre i et af nabohusene. De undersøger huset, og finder, efter at have gået hele huset igennem, en lille skeletpige, som tilbyder dem småkager. Hun virker skræmt, men ikke aggressiv. Hun trækker dem med i skjul kort inden et skyggeagtigt væsen, bærende en kåbe med dyb hætte, passerer gennem huset.

Altea vågner efter en ubehagelig drøm, hvor en skelethøjpræst kærtegner hendes ansigt i kirkens kælder. De undersøger kælderen, og finder en masse små kamre beregnet til tjenestefolk og nye lærlinge, men dog intet usædvanligt. De begiver sig tilbage mod huset.

Ganvel stormer ud for at forfølge skyggen, og undgår med nød at støde ind i Altea og Thilianna. De to følger efter ham hurtigt.

Session end.

View
At the Izan Fortress, pt. 3
Skyggejagt. Endnu en port forceres.

Ganvel jagter skyggen, og ser den forsvinde ind i en bygning. Han løber om på den anden side, og venter på, at den kommer ud. Her når Altea og Thilianna også hen, netop som rimfrosten breder sig ud fra bygningen. Skyggen kommer frem gennem hjørnet, og Ganvel angriber den straks med sit sværd. Sværdet går direkte igennem den uden at gøre skade, men til gengæld rammer han muren bagved hårdt. Thilianna stikker sin stav igennem den, og efterlader et brændende hul fra Anldonitten. Michael når frem og kaster en ildkugle efter den, tilsyneladende også uden effekt. Kampen fortsætter lidt, hvorefter skyggen råber “Stop”, og flygter baglæns ind i huset igen. Thilianna holder sin spell (Temporary Sanctification) aktiv i nogle yderligere sekunder, indtil de ikke længere kan høre den.

Herefter tager de tilbage til huset, og pakker deres ting, og begiver sig ind mod porten til paladsområdet. Altea undersøger låsen, og konstaterer, at den blot er til pynt, og derfor ikke noget, der kan dirkes. Michael klatrer op ad muren, og brænder sig ind gennem døren til portbygningen på toppen. Herinde angribes han af to skeletter. Kamplarmen får de tre andre til at overveje at sende forstærkning op. Forstærkningen kommer i form af Ganvel, der fejler at bruge kappen, som han har lånt af Altea, der ikke kunne overvinde sin højdeskræk. Ganvel kommer først til sig selv, da Michael er færdig med at nedlægge skeletterne. De begiver sig ned gennem portbygningen, og får den åbnet. De opdager, at der er et faldgitter på indersiden, som der skal to mand til at løfte, ved brug af et spil på hver side.

View
At the Izan Fortress, pt. 4
Storming the palace

Porten er netop blevet åbnet, og de gør klar til at gå ind i selve paladsringen, da tunge fodtrin kan høres ovenpå. Der må være mindst 10. Michael løber op ad den venstre trappe, mens Ganvel tager den højre. Altea og Thilianna forbliver i midten af det nedre portområde, hvor Thilianna laver en stor bobbel af Temporary Sanctification, hvorved hun får skadet (og dræbt) en del af skeletterne ovenpå. Det bliver snart klart, at skeletterne er på vej over mod venstre side. Michael forsøger at kaste Flaming Weapon magi, men fejler, og bliver i mentalt lammet et kort sekund. Thilianna og Altea løber op til Michael, som forsøger at snyde skeletterne til at åbne døren, mens Ganvel stormer igennem overetagen fra den anden side.
Skeletterne låser op, netop som Ganvel braser ind ad døren til skeletterne, hvor deres leder løfter hænderne i vejret. Ganvel peger på skeletterne, og lederen får dem til at sænke deres våben. I samme øjeblik kommer Michael, Thilianna og Altea ind. Lederen introducerer sig som Kornell Izan. Det viser sig, at han kan tale palantisk, og der går en del snak frem og tilbage, hvor han prøver at finde ud af, hvad gruppens formål er, uden selv at afsløre for meget.
I sidste ende viser det sig, at Kornell og gruppen har kompatible mål, og de vælger at samarbejde om at komme ind i paladset. Selv Thilianna indvilger i at samarbejde med Kornell.
Kornell går ud i byen og samler så mange soldater, han kan på en time, mens Thilianna vender tilbage til det store Anldoer-tempel, hvor hun indsamler sine ritualingredienser. Michael, Ganvel og Altea holder vagt ved portene, mens Kornells vagter holder øje med indgangene til porten fra murene.
Kornell vender tilbage med 600 soldater, og marchen mod paladset begynder. Michael, Thilianna og Ganvel danner fortrop, efterfulgt af hæren. Kornell går nogenlunde i midten, hvor Altea slår ham følge. Hun spørger ind til hans syn på fremtiden, mere specifikt, hvordan han har det med eventuelt at skulle stedes til hvile snart, og om han har interesse i at støtte hende i at gøre krav på tronen. De snakker lidt frem og tilbage, og de indgår den aftale, at hvis det lykkes at indtage paladset, vil han bakke op om hendes mission.
Da hæren kommer tættere på porten, begynder bueskytter på murene at skyde. Hæren deler sig op, og begynder at omringe paladset, mens gruppen stormer sydporten. Skeletternes pile er usynlige og lavet af magisk energi, der eksploderer når de rammer. Mange af de angribende skeletter bliver blæst i stumper, og Michael og Thilianna bliver ramt nogle gange undervejs, og Ganvel rammes en enkelt gang under sit gallop. Altea bliver på afstand, skyder bueskytterne, og da der ikke er flere, bruger hun kappen til at komme hen til de andre.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.