Divine Chaos

At the Izan Fortress, pt. 4
Storming the palace

Porten er netop blevet åbnet, og de gør klar til at gå ind i selve paladsringen, da tunge fodtrin kan høres ovenpå. Der må være mindst 10. Michael løber op ad den venstre trappe, mens Ganvel tager den højre. Altea og Thilianna forbliver i midten af det nedre portområde, hvor Thilianna laver en stor bobbel af Temporary Sanctification, hvorved hun får skadet (og dræbt) en del af skeletterne ovenpå. Det bliver snart klart, at skeletterne er på vej over mod venstre side. Michael forsøger at kaste Flaming Weapon magi, men fejler, og bliver i mentalt lammet et kort sekund. Thilianna og Altea løber op til Michael, som forsøger at snyde skeletterne til at åbne døren, mens Ganvel stormer igennem overetagen fra den anden side.
Skeletterne låser op, netop som Ganvel braser ind ad døren til skeletterne, hvor deres leder løfter hænderne i vejret. Ganvel peger på skeletterne, og lederen får dem til at sænke deres våben. I samme øjeblik kommer Michael, Thilianna og Altea ind. Lederen introducerer sig som Kornell Izan. Det viser sig, at han kan tale palantisk, og der går en del snak frem og tilbage, hvor han prøver at finde ud af, hvad gruppens formål er, uden selv at afsløre for meget.
I sidste ende viser det sig, at Kornell og gruppen har kompatible mål, og de vælger at samarbejde om at komme ind i paladset. Selv Thilianna indvilger i at samarbejde med Kornell.
Kornell går ud i byen og samler så mange soldater, han kan på en time, mens Thilianna vender tilbage til det store Anldoer-tempel, hvor hun indsamler sine ritualingredienser. Michael, Ganvel og Altea holder vagt ved portene, mens Kornells vagter holder øje med indgangene til porten fra murene.
Kornell vender tilbage med 600 soldater, og marchen mod paladset begynder. Michael, Thilianna og Ganvel danner fortrop, efterfulgt af hæren. Kornell går nogenlunde i midten, hvor Altea slår ham følge. Hun spørger ind til hans syn på fremtiden, mere specifikt, hvordan han har det med eventuelt at skulle stedes til hvile snart, og om han har interesse i at støtte hende i at gøre krav på tronen. De snakker lidt frem og tilbage, og de indgår den aftale, at hvis det lykkes at indtage paladset, vil han bakke op om hendes mission.
Da hæren kommer tættere på porten, begynder bueskytter på murene at skyde. Hæren deler sig op, og begynder at omringe paladset, mens gruppen stormer sydporten. Skeletternes pile er usynlige og lavet af magisk energi, der eksploderer når de rammer. Mange af de angribende skeletter bliver blæst i stumper, og Michael og Thilianna bliver ramt nogle gange undervejs, og Ganvel rammes en enkelt gang under sit gallop. Altea bliver på afstand, skyder bueskytterne, og da der ikke er flere, bruger hun kappen til at komme hen til de andre.

View
At the Izan Fortress, pt. 5
Endelig indenfor i paladset.

Ganvel – marmorrambuk
Michael – rydder muren

Ganvel+Altea+Thilianna går samlet ind, ser skelet, dræber det (pil gennem kraniet)
Michael kommer til.
Der gåes målrettet mod det højeste tårn.
To skeletter med kiste mødes på trappe.
Bibliotek – Bayn Dreive mødes, dræbes. Bøger findes.
Suite – intet af interesse. Michael dræber skelet, Ganvel gennemsøger.
Spisesal – Skeletter dækker op. Dræbes af Thilianna.

View
At the Izan Fortress, pt. 6
Ascending the highest tower

Gruppen deler sig. Thilianna og Ganvel kigger spisesalen igennem for interessante ting, mens Altea og Michael bevæger sig opad.

Michael og Altea konstaterer, at etagen ovenover er en suite, og fortsætter en etage op uden at undersøge nærmere. Her finder de to store statuer stå på hver side af en dør, og beslutter sig for at undersøge etagen. Det viser sig hurtigt, at det er tjenestekamrene. Michael fortæller skeletterne, at der er en Anldoerpræst på vej, og de måske kan nå at slippe væk. Herefter fortsætter de op, og når til balkonen. De konstaterer, at der ingen udøde er her, kun et enkelt helt dødt skelet, som Michael flytter ud på gangen. Etagen ovenover lader til at være et galleri. En stor dobbeltdør, som Altea med (meget) lidt assistance fra Michael får dirket op, fører ind til en tronsal. Her ser de et diadem ligge på sædet af tronen, og et sværd ligge foran. Bag tronen står en rustning på et stativ.

Ganvel og Thilianna finder en masse fint service, men lader det ligge. Thilianna samler krystaller fra skeletterne. Suiten på etagen ovenover gennemsøges nøje. Mens Ganvel roder rundt i et mødelokale og et lagerrum, støder Thilianna på 3 tjenerskeletter og to finere skeletter, hvoraf det ene (en dame, angiveligvis) er midt i at bade. Den anden, klædt i fint tøj, gør modstand, og prøver så at stikke af ud gennem vinduet. Thliianna tager fat i ham, og han stedes til hvile. Ganvel finder en stor mængde silketørklæder og en masse mønter, som han med Thiliannas hjælp får stoppet ned i en dametaske og nogle pudebetræk (også af silke). Mens Ganvel er ved at læsse sin hest løber 5 skeletter ned ad trappen, hvilket han kommenterer til Thilianna, da hun kommer ud. Hun beslutter, at det er vigtigere at indhente de andre.
De undersøger hurtigt etagen med tjenestekamrene, og tilintetgør skeletterne, men uden at finde noget. På etagen ovenover, balkonen, finder de det skelet, som Michael har efterladt. Kraniet er faldet af, og Thilianna knuser det for en sikkerheds skyld. Ganvel danner sig et overblik over våbenene, som står i stativerne i vagtstuerne, og konstaterer, at de er af god kvalitet. Kortsværd, langsværd og langspyd. De bevæger sig herefter op til galleriet.

Michael går straks hen til sværdet, og samler det op. Han prøver at finde ud af, om det er magisk. Samtidig samler Altea diademet op, og tager det på. Hun mærker straks en del af magien fra det, og lægger det så tilbage på sædet. I samme nu kommer Ganvel og Thilianna ind. Thilianna bemærker at både sværdet og diademet er magiske, og indser hurtigt, at sværdet er smedet af Caelite, og er det våben, hun skal bruge. Hun informerer Michael, som giver hende sværdet.
Michael og Ganvel inspicerer rustningen. Michael undersøger om den er magisk, mens Ganvel giver den så hårdt et slag som han overhovedet kan mønstre med sit eget sværd. Rustningen får ikke en skramme. De to herrer diskuterer lidt frem og tilbage om hvem, der har mest brug for den, og det ender med at Michael tager den på. Rustningen lader ikke til at kunne lide ham, og begynder at stramme til, og forsøge at knuse ham. Thilianna og Ganvel iler ham til hjælp, og de får den af inden den får gjort skade på ham. Ganvel forsøger forsigtigt at tage rustningen på, del for del. Det lader til, at rustningen accepterer ham, og den tilpasser sig til at passe ham perfekt. Hans gamle rustning placeres på et stativ på hans hest.

View
At the Izan Fortress, pt. 7
Toppen af tårnet. Nyl Nieve Izan. Hullet. Portalen.

Resten af tårnet. Der bliver snakket meget med Nyl Nieve. De finder genstande. De går til manaforstyrrelsen, der kommer et hul. Thilianna hopper i. Michael fejler Light spell, der bliver mørkt, Altea hopper i. Thilianna redder Altea fra skade. Ganvel hopper efter, undgår skade. Til sidst kommer Michael vha. reb.

Her ser de Kaosambolten. Thilianna knuser den på 2 slag, som begge giver udslag af energi. Altea går på 0 HP.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.