Divine Chaos

Travel to the Izan Fortress, Pt. 5

Endelig fremme. Sikke et syn.

Altea har det ikke godt med dagens hændelser.

De finder en katapult langs vejen, som bærer præg af at være i gang med at blive repareret. Ganvel hakker kastearmen over, mens Michael stikker ild til den bagerste hjulaksel, og får hele katapulten til at antænde.

De begiver sig videre, og får kort før deres ankomst til Izanfæstningen en udnerlig følelse af at være sulten. De betragter byen, som ligger på en kunstig høj. Enkelte steder er både vold og mur styrtet sammen, men ikke på en måde der gør det muligt at få vognen ind. Mens der diskuteres hvad der skal gøres, styrter et af vagttårnene ude til højre langs ydermuren sammen helt lydløst. Hurtigt begiver de sig ind gennem det nye hul, og ind i byen. Her undersøges det nærmeste hus. Det virker intakt, og helt tørt indvendigt.

De begiver sig videre ind til porten ind mod den indre by, og finder den låst. Altea går i gang med at dirke en af sideportene, mens Michael giver sig i kast med at skyde reb og krog op, og kravle op på muren. Begge dele lykkes efter lidt over en time. Efter en hurtig aftensmad begiver de sig ind i den indre by. De går ind i det nærmeste hus fra sideporten, som de barrikaderer sig i for natten. Thilianna indvier stedet til Anldoer, og Michael zombie-sikrer vinduerne.

Comments

Fnugus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.