Divine Chaos

Travel to Izan Fortress, pt. 4

Genforening. Mødet med trolde og orker.

Genforenes omkring frokost

Angreb fra skygge, 2 trolde og 6 orker.

Altea bliver bevidstløs, vognen går i stykker.

Orkerne og troldene bliver nedlagt, og skyggen går sin vej, og forsvinder.

Efter kampen bygger de en slæde, og lægger alle de ting, de kan redde, på den.

Comments

Fnugus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.