Divine Chaos

Travel to Izan Fortress, pt. 3

Afsked med goblinerne. Mødet med den gamle mand.

Altea og Ganvel kommer tilbage med Boraios og Saraios efter at have nedlagt hvidmenneskelejren, og alle går herefter til ro.

Morgenen efter går det op for de tre kulgobliner, at deres oppakning med deres varer. Det besluttes, at lejren alligevel ikke er en stor omvej, og der bliver forbi den. Thilianna foretager begravelsritual over de døde, hjulpet af Saraios, mens Altea og Michael gennemsøger telte. De finder nogle småting, samt goblinernes tasker. Ganvel rider omkring og holder vagt imens.

Så går turen direkte tilbage til hovedvejen, hvor planen er, at kulgoblinerne vil begive sig mod Nordre Izanaport. Thilianna har skrevet et brev til sin familie ang. Renhaverne, samt et til templet i Nordre Izanaport, som de får med. Grundet farer undervejs, beslutter Ganvel at ride goblinerne tilbage til Den Gyldne Elverhånd, mens Altea, Thilianna og Michael begiver sig videre.

Om eftermiddagen, kort før de når til hvor vejen deler sig, møder de en sær gammel mand ved navn Jahrued. Han snakker med Michael på Calamisk, som lader til at være hans eneste sprog, og giver dem en bog. Han mener, at hans tid er kommet, og har allerede rejst en grav ikke langt fra vejen, som han begiver sig hen til. De tre begiver sig hen til korsvejen, hvor de slår lejr, og har tænkt sig at blive indtil Ganvel indhenter dem.

Michael læser den Calamiske bog.

Comments

Fnugus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.