Divine Chaos

At the Izan Fortress, pt. 6

Ascending the highest tower

Gruppen deler sig. Thilianna og Ganvel kigger spisesalen igennem for interessante ting, mens Altea og Michael bevæger sig opad.

Michael og Altea konstaterer, at etagen ovenover er en suite, og fortsætter en etage op uden at undersøge nærmere. Her finder de to store statuer stå på hver side af en dør, og beslutter sig for at undersøge etagen. Det viser sig hurtigt, at det er tjenestekamrene. Michael fortæller skeletterne, at der er en Anldoerpræst på vej, og de måske kan nå at slippe væk. Herefter fortsætter de op, og når til balkonen. De konstaterer, at der ingen udøde er her, kun et enkelt helt dødt skelet, som Michael flytter ud på gangen. Etagen ovenover lader til at være et galleri. En stor dobbeltdør, som Altea med (meget) lidt assistance fra Michael får dirket op, fører ind til en tronsal. Her ser de et diadem ligge på sædet af tronen, og et sværd ligge foran. Bag tronen står en rustning på et stativ.

Ganvel og Thilianna finder en masse fint service, men lader det ligge. Thilianna samler krystaller fra skeletterne. Suiten på etagen ovenover gennemsøges nøje. Mens Ganvel roder rundt i et mødelokale og et lagerrum, støder Thilianna på 3 tjenerskeletter og to finere skeletter, hvoraf det ene (en dame, angiveligvis) er midt i at bade. Den anden, klædt i fint tøj, gør modstand, og prøver så at stikke af ud gennem vinduet. Thliianna tager fat i ham, og han stedes til hvile. Ganvel finder en stor mængde silketørklæder og en masse mønter, som han med Thiliannas hjælp får stoppet ned i en dametaske og nogle pudebetræk (også af silke). Mens Ganvel er ved at læsse sin hest løber 5 skeletter ned ad trappen, hvilket han kommenterer til Thilianna, da hun kommer ud. Hun beslutter, at det er vigtigere at indhente de andre.
De undersøger hurtigt etagen med tjenestekamrene, og tilintetgør skeletterne, men uden at finde noget. På etagen ovenover, balkonen, finder de det skelet, som Michael har efterladt. Kraniet er faldet af, og Thilianna knuser det for en sikkerheds skyld. Ganvel danner sig et overblik over våbenene, som står i stativerne i vagtstuerne, og konstaterer, at de er af god kvalitet. Kortsværd, langsværd og langspyd. De bevæger sig herefter op til galleriet.

Michael går straks hen til sværdet, og samler det op. Han prøver at finde ud af, om det er magisk. Samtidig samler Altea diademet op, og tager det på. Hun mærker straks en del af magien fra det, og lægger det så tilbage på sædet. I samme nu kommer Ganvel og Thilianna ind. Thilianna bemærker at både sværdet og diademet er magiske, og indser hurtigt, at sværdet er smedet af Caelite, og er det våben, hun skal bruge. Hun informerer Michael, som giver hende sværdet.
Michael og Ganvel inspicerer rustningen. Michael undersøger om den er magisk, mens Ganvel giver den så hårdt et slag som han overhovedet kan mønstre med sit eget sværd. Rustningen får ikke en skramme. De to herrer diskuterer lidt frem og tilbage om hvem, der har mest brug for den, og det ender med at Michael tager den på. Rustningen lader ikke til at kunne lide ham, og begynder at stramme til, og forsøge at knuse ham. Thilianna og Ganvel iler ham til hjælp, og de får den af inden den får gjort skade på ham. Ganvel forsøger forsigtigt at tage rustningen på, del for del. Det lader til, at rustningen accepterer ham, og den tilpasser sig til at passe ham perfekt. Hans gamle rustning placeres på et stativ på hans hest.

Comments

Fnugus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.