Divine Chaos

At the Izan Fortress, pt. 4

Storming the palace

Porten er netop blevet åbnet, og de gør klar til at gå ind i selve paladsringen, da tunge fodtrin kan høres ovenpå. Der må være mindst 10. Michael løber op ad den venstre trappe, mens Ganvel tager den højre. Altea og Thilianna forbliver i midten af det nedre portområde, hvor Thilianna laver en stor bobbel af Temporary Sanctification, hvorved hun får skadet (og dræbt) en del af skeletterne ovenpå. Det bliver snart klart, at skeletterne er på vej over mod venstre side. Michael forsøger at kaste Flaming Weapon magi, men fejler, og bliver i mentalt lammet et kort sekund. Thilianna og Altea løber op til Michael, som forsøger at snyde skeletterne til at åbne døren, mens Ganvel stormer igennem overetagen fra den anden side.
Skeletterne låser op, netop som Ganvel braser ind ad døren til skeletterne, hvor deres leder løfter hænderne i vejret. Ganvel peger på skeletterne, og lederen får dem til at sænke deres våben. I samme øjeblik kommer Michael, Thilianna og Altea ind. Lederen introducerer sig som Kornell Izan. Det viser sig, at han kan tale palantisk, og der går en del snak frem og tilbage, hvor han prøver at finde ud af, hvad gruppens formål er, uden selv at afsløre for meget.
I sidste ende viser det sig, at Kornell og gruppen har kompatible mål, og de vælger at samarbejde om at komme ind i paladset. Selv Thilianna indvilger i at samarbejde med Kornell.
Kornell går ud i byen og samler så mange soldater, han kan på en time, mens Thilianna vender tilbage til det store Anldoer-tempel, hvor hun indsamler sine ritualingredienser. Michael, Ganvel og Altea holder vagt ved portene, mens Kornells vagter holder øje med indgangene til porten fra murene.
Kornell vender tilbage med 600 soldater, og marchen mod paladset begynder. Michael, Thilianna og Ganvel danner fortrop, efterfulgt af hæren. Kornell går nogenlunde i midten, hvor Altea slår ham følge. Hun spørger ind til hans syn på fremtiden, mere specifikt, hvordan han har det med eventuelt at skulle stedes til hvile snart, og om han har interesse i at støtte hende i at gøre krav på tronen. De snakker lidt frem og tilbage, og de indgår den aftale, at hvis det lykkes at indtage paladset, vil han bakke op om hendes mission.
Da hæren kommer tættere på porten, begynder bueskytter på murene at skyde. Hæren deler sig op, og begynder at omringe paladset, mens gruppen stormer sydporten. Skeletternes pile er usynlige og lavet af magisk energi, der eksploderer når de rammer. Mange af de angribende skeletter bliver blæst i stumper, og Michael og Thilianna bliver ramt nogle gange undervejs, og Ganvel rammes en enkelt gang under sit gallop. Altea bliver på afstand, skyder bueskytterne, og da der ikke er flere, bruger hun kappen til at komme hen til de andre.

Comments

Fnugus

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.